خانه » ۱۳۹۵ » فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۵

جدول برنامه های صبح جمعه 95/1/13

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام حسین ایزدی 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج اصغر معین 3 سخنـران حجت الاسلام حسین ایزدی 4 اعلام نذورات آقای شیرزاد 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا نوراحمد از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 95/1/6

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام سیدحسین حسینی 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا یکپایی 3 سخنـران حجت الاسلام سیدحسین حسینی 4 اعلام نذورات آقای کارشناس 5 قرائت دعای ندبه حاج اصغر معین 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/12/28

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام جلالیان از قم 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا سرمدی 3 سخنـران حجت الاسلام جلالیان از قم 4 اعلام نذورات آقای خیراللهی 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا شوربلال از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/12/21

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام هاشمی 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا عباسپور 3 سخنـران حاج علی شیرخدایی 4 اعلام نذورات آقای مبینی 5 قرائت دعای ندبه حاج احمد رستمی از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/12/14

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام کریم پور 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا مختاری 3 سخنـران حجت الاسلام کریم پور 4 اعلام نذورات آقای شیرزاد 5 قرائت دعای ندبه حاج مهدی هرندی از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »