خانه » ۱۳۹۴ » اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

جدول برنامه های صبح جمعه 94/12/7

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام کریم پور 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا محمدی 3 سخنـران حجت الاسلام کریم پور 4 اعلام نذورات آقای کارشناس 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا ذوبی از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/11/30

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام علی اکبری 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا یکپایی 3 سخنـران حجت الاسلام علی اکبری 4 اعلام نذورات آقای کارشناس 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا رفوگران از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/11/23

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام پیرمرادیان 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا صفری 3 سخنـران حجت الاسلام پیرمرادیان 4 اعلام نذورات آقای مبینی 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا فلاحتیان از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »