خانه » ۱۳۹۴ » بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۴

جدول برنامه های صبح جمعه 94/11/9

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام حججی 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا کارشناس 3 سخنـران حجت الاسلام حججی 4 اعلام نذورات آقای مبینی 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا جهدی از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/11/2

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام جمشیدیان 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا تقی فارخ 3 سخنـران حجت الاسلام جمشیدیان 4 اعلام نذورات آقای شیرزاد 5 قرائت دعای ندبه حاج محمدرضا عاصی از قم 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/10/25

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام حججی 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا طاهری 3 سخنـران حجت الاسلام حججی 4 اعلام نذورات آقای مبینی 5 قرائت دعای ندبه حاج اکبر صادقی از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 94/10/18

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام عبدالله روج الله 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا گوگونانی 3 سخنـران حجت الاسلام عبدالله روج الله 4 اعلام نذورات آقای شیرزاد 5 قرائت دعای ندبه حاج میثم جهری از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »