خانه » ۱۳۹۵ » فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۵

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۵/۱/۱۳

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام حسین ایزدی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج اصغر معین ۳ سخنـران حجت الاسلام حسین ایزدی ۴ اعلام نذورات آقای شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا نوراحمد از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۵/۱/۶

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام سیدحسین حسینی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا یکپایی ۳ سخنـران حجت الاسلام سیدحسین حسینی ۴ اعلام نذورات آقای کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج اصغر معین ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۲/۲۸

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام جلالیان از قم ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا سرمدی ۳ سخنـران حجت الاسلام جلالیان از قم ۴ اعلام نذورات آقای خیراللهی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا شوربلال از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۲/۲۱

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام هاشمی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا عباسپور ۳ سخنـران حاج علی شیرخدایی ۴ اعلام نذورات آقای مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج احمد رستمی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۲/۱۴

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام کریم پور ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا مختاری ۳ سخنـران حجت الاسلام کریم پور ۴ اعلام نذورات آقای شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج مهدی هرندی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »