خانه » ۱۳۹۴ » اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۲/۷

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام کریم پور ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا محمدی ۳ سخنـران حجت الاسلام کریم پور ۴ اعلام نذورات آقای کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا ذوبی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۱/۳۰

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام علی اکبری ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا یکپایی ۳ سخنـران حجت الاسلام علی اکبری ۴ اعلام نذورات آقای کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا رفوگران از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۱/۲۳

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام پیرمرادیان ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا صفری ۳ سخنـران حجت الاسلام پیرمرادیان ۴ اعلام نذورات آقای مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا فلاحتیان از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »