خانه » ۱۳۹۴ » بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۴

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۱/۹

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام حججی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا کارشناس ۳ سخنـران حجت الاسلام حججی ۴ اعلام نذورات آقای مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا جهدی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۱/۲

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام جمشیدیان ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا تقی فارخ ۳ سخنـران حجت الاسلام جمشیدیان ۴ اعلام نذورات آقای شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج محمدرضا عاصی از قم ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۰/۲۵

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام حججی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا طاهری ۳ سخنـران حجت الاسلام حججی ۴ اعلام نذورات آقای مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج اکبر صادقی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۰/۱۸

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام عبدالله روج الله ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا گوگونانی ۳ سخنـران حجت الاسلام عبدالله روج الله ۴ اعلام نذورات آقای شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج میثم جهری از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »