خانه » ۱۳۹۴ » دی

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۴

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۰/۱۱

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام عبدالله روج الله ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج سعید روح الله ۳ سخنـران حجت الاسلام عبدالله روج الله ۴ اعلام نذورات آقای کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا امانی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱۰/۴

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام سید رسول هاشمی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج اصغر معین ۳ سخنـران حجت الاسلام سید رسول هاشمی ۴ اعلام نذورات آقای مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا سجادی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۹/۲۷

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام انتشاری ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا سرمدی ۳ سخنـران حجت الاسلام انتشاری ۴ اعلام نذورات آقای کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا مجیدی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۹/۲۰

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام پیرمرادیان ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا   حاج آقا سرمدی ۳ سخنـران حجت الاسلام پیرمرادیان ۴ اعلام نذورات آقای شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا توکلی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »