خانه » ۱۳۹۴ » خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۳/۱۵

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام حسناتی امام جمعه محترم شهرستان ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا کاظمی ۳ سخنـران حجت الاسلام حسناتی امام جمعه محترم شهرستان ۴ اعلام نذورات حاج آقا شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا قوام نیا از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۳/۸

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام نور احمد ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا محمدی ۳ سخنـران حجت الاسلام نوراحمد ۴ اعلام نذورات حاج آقا شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا کریمی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۳/۱

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام حسینی از قم ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا مختاری ۳ سخنـران حجت الاسلام حسینی از قم ۴ اعلام نذورات حاج آقا خیراللهی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا ذوبی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۲/۲۵

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام روح الله ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا کارشناس ۳ سخنـران حجت الاسلام روح الله ۴ اعلام نذورات حاج آقا خیراللهی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا رحیمی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۲/۱۸

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام روح الله ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا معین ۳ سخنـران حجت الاسلام روح الله ۴ اعلام نذورات حاج آقا مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا بصیرت از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »