خانه » ۱۳۹۴ » اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۲/۱۱

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام خزائلی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا عرب ۳ سخنـران حجت الاسلام خزائلی ۴ اعلام نذورات حاج آقا شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا توکلی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۲/۴

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام علی اکبری ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا یکپایی ۳ سخنـران حجت الاسلام علی اکبری ۴ اعلام نذورات حاج آقا مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج مهدی هرندی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱/۲۸

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام پیرمرادیان ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا تقی فارخ ۳ سخنـران حجت الاسلام پیرمرادیان ۴ اعلام نذورات حاج آقا خیراللهی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا رستمی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۴/۱/۲۱

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام مردانی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا سرمدی ۳ سخنـران حجت الاسلام مردانی ۴ اعلام نذورات حاج آقا کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا امانی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه ——-

ادامه نوشته »