خانه » ۱۳۹۳ » مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۳

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۳/۷/۴

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام و المسلمین مردانی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج اصغر معین ۳ سخنـران حجت الاسلام و المسلمین مردانی ۴ اعلام نذورات حاج آقا خیراللهی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا ابراهیمی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام و المسلمین واحد همراه با مراسم بدرقه کاروان دوچرخه سواران گروه پرواز ...

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۳/۶/۲۸

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام و المسلمین رضایی از قم ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج رسول یکپایی ۳ سخنـران حجت الاسلام و المسلمین رضایی از قم ۴ اعلام نذورات حاج آقا شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا ترابی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام و المسلمین واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۳/۶/۲۱

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام و المسلمین محمدی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا سرمدی ۳ سخنـران حجت الاسلام و المسلمین صالحی ۴ اعلام نذورات حاج آقا خیراللهی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا علی پور از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام و المسلمین واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۳/۶/۱۴

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا یکپایی ۳ سخنـران حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد ۴ اعلام نذورات حاج آقا فرهادی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا فنایی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام و المسلمین واحد

ادامه نوشته »