خانه » قرآن » اظهار نظر یک تازه مسلمان در مورد شگفتی های قرآن کریم

اظهار نظر یک تازه مسلمان در مورد شگفتی های قرآن کریم

101da2c2942f88f9bee58009f333b63d

 

پروفسور گری میلر حامد دردشتیان این حقیقت که قرآن کریم معجزه جاوید و اثباتکننده حقانیت و اصالت دین مبین اسلام است، مستلزم نو به نو بودن میوه اعجاز این شجره طیبه است. اساساً، معجزه چیزی است که اثبات آن هرگز محتاج دفاع متعصبانه نبوده، ولی نیازمند استدلال و برهان مبین است، آنهم از موضعی در نهایت متانت و تحمل، چرا که آن کتاب، خود مبین است، به منظور تبیین حقیقت آمد، و لذا نیازی به دست و پا زدنهای ما و… ندارد.

منطبق بر سیره قرآن عزیز، که خود به طرح انواع اتهامات علیه خود، پیامبر، واسطه انتقال پیام و… میپردازد و با نهایت متانت و قویترین استدلال پاسخگو میشود، ما خود را مجاز به محاجه، گفتمان قرآنی و پاسخ به اتهاماتی نظیر دروغگویی نسبت به پیامبر گرانقدر اسلام میبینیم.

زیبایی مقاله ذیل فقط محدود به این نمیشود که هر دو بعد بهروز بودن اعجاز قرآن، و نیز دفاع از پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم را مشتمل میشود، بلکه حلاوت کشف ابعاد شگرفی از اعجاز قرآن که فقط در زمان حال خود را عیان ساخته و نیز دفاع بسیار منطقی و مجابکننده یک تازه مسلمان نواندیش غربی را نیز در پی دارد.

مضافاً، از آنجا که این مقاله محصول کاوش بخش اینترنت هفتهنامه گلستان قرآن در آن شبکه جهانی است، خدمتگزاران قرآنی را به شناخت و تأمل افزونتر به ماهیت پدیده سرنوشتساز اینترنتی و نقش بیبدیلی که میتواند در تبلیغ و ترویج معارف قرآن با زبان و جلوههای بهروز آن ایفا کند، رهنمون میشود.

به دلیل حساسیت موضوع مربوط به قرآن، در ترجمه این مقاله از روش ترجمه مطلق اجتناب، و سعی شده تأکیدهای نویسنده (که در ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی معمولاً برای روانی مطلب تغییر مییابد) حتیالمقدور حفظ شود؛ اگرچه دقت و زحمت بیشتر خواننده را برمیانگیزد. بدیهی است انتشار این مقاله به معنای عاری بودن آن از برخی خطاهای جزئی احتمالی نیست.نخستین بخش از این تحقیق ارزشمند در شماره ۷۸ به نظرتان رسید و ادامه اش را علاوه بر این شماره در شماره های بعدی می خوانید .

همچنان که در مثال ذیل تبیین شده ، این نوعی از ان چیزی است که به نظر میرسد امروزه مسلمانان به طور گسترده ای – اگر چه مستمر – از ان غفلت میکنند . چند سال قبل، گروهی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، همه آیاتی را که در قرآن پیرامون جنینشناسی وجود دارد جمعآوری کردند. آنها گفتند: «این همه آن چیزی است که قرآن در این خصوص گفته. آیا حقیقت دارد؟» در واقع آنان به توصیه قرآن عمل کردند: «از انسانهایی که میدانند بپرسید». آنها یک غیرمسلمان که استاد جنینشناسی (Embryology) در دانشگاه تورنتو بود را برگزیدند ،نام وی کیث مور است . وی که مؤلف کتابهای مرجع در جنینشناسی و یک متخصص جهانی در این زمینه است به ریاض دعوت شد. به او گفتند: «این چیزی است که قرآن در خصوص تخصص شما گفته است. آیا حقیقت دارد؟ در این مورد چه چیزی میتوانید به ما بگویید؟» . اگر چه او در ریاض بود، هر کمکی که برای ترجمه نیاز داشت و هر همکاری که تقاضا میکرد در اختیارش گذاشتند و او، از آنچه یافت چنان شگفتزده شد که کتاب مرجعش را اصلاح کرد و در چاپ دوم یکی از کتابهایش، موسوم به «قبل از اینکه متولد شویم» در قسمت دوم درباره تاریخ جنینشناسی، مطالب جدیدی را که در قرآن یافته بود به آن افزود.

این نکته آشکار میسازد که قرآن جلوتر از زمانش بود و به این دلیل قرآنباوران چیزهایی میدانند که دیگران نمیدانند.

من مصاحبه جالبی برای یک برنامه تلویزیونی با دکتر کیث مور داشتم، که به وسیله اسلاید و نظایر آن مصور شده بود. او خاطرنشان ساخت برخی از مطالبی که قرآن درباره جنین بیان کرده تا سیسال قبل ناشناخته بوده است. او گفت مشخصاً توصیف قرآن از وجود اولیه انسان به مثابه یک «زالو- شبیه لخته» (سوره علق ۹۶ – آیه ۲) برای او جدید بود. اما هنگامی که آن را بهطور دقیق بررسی کرد، دریافت که این توصیف درست است و چنین بود که آن را به کتابش افزود.

او گفت: «پیش از این چنین تصوری از جنین نداشتم». او به گروه جانورشناسی مراجعه و تقاضای تصویری از زالو کرد و هنگامی که دریافت زالو دقیقاً شبیه نطفه انسانی است، تصمیم گرفت هردوی این تصاویر را به یکی از کتابهای درسی خویش بیفزاید.

دکتر مور همچنین کتابی در زمینه جنینشناسی بالینی نگاشت و هنگامی که یافتههای خود را در تورنتو منتشر کرد، غوغایی در کانادا برپا شد و دیدگاههای او به صفحه اول برخی از روزنامههای سراسر کانادا و برخی تیترهای اخبار شبکههای رادیویی و تلویزیونی راه یافت.

یک گزارشگر روزنامه از پروفسور مور پرسید: «شما فکر نمیکنید عربها درباره ظهور جنین و چگونگی تغییر و رشد آن اطلاع داشتند؟ البته امکان دارد در آنجا دانشمندی نبوده ،اما شاید آنها برخی چیزها را خودشان به طور ساده کالبدشکافی کردهاند، مثلاً افرادی را مثله کرده و این چیزها را آزمایش کردهاند».

پروفسور بلافاصله بهطور کنایهآمیزی اشاره کرد که نکتهای بسیار مهم- یعنی اینکه همه اسلایدهای جنین اولیه (نطفه) که در فیلم نشان داده شده، از تصاویر میکروسکوپ تهیه شدهاند- را نادیده گرفته است. او گفت: «مسأله این نیست که شخصی سعی کرده باشد در چهارده قرن قبل در جنینشناسی به کشفیاتی برسد، آنها حتی نمیتوانستهاند آن را ببینند!» تمام توصیفات قرآن در خصوص جنین، مربوط به زمانی است که آنچنان کوچک است که قابل دیدن توسط چشم نیست، لذا شخص برای دیدن آن به میکروسکوپ نیازمند است. در حالیکه سابقه اختراع میکروسکوپ به حدود کمی بیش از دویست سال قبل میرسد. دکتر مور با همان لحن کنایهآمیز افزود: «شاید در چهارده قرن پیش شخصی مخفیانه یک میکروسکوپ داشته و چنین تحقیقاتی را انجام داده که در هیچ جای آن اشتباهی دیده نمیشود و پس از اینکه به طریقی یافتههای خود را به حضرت محمد(ص) آموزش داده و وی را قانع ساخته تا این اطلاعات را در کتابش بگنجاند، تجهیزات را از بین برده است!

و این، باورکردنی نیست. مگر اینکه برای آن استنادات و براهینی اقامه کنید، وگرنه یک نظریه مضحک قلمداد میشود.» ، و سپس هنگامی که از وی سؤال شد که وجود این اطلاعات در قرآن را چگونه توضیح میدهید؟ در جواب گ

همچنین ببینید

یک آیه قرآن بخوانیم غمگین کافران مباش

خداوند در سوره لقمان آیه ۲۳ می فرماید: اعوذبالله‌من‌الشیطان‌الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم «وَمَن کَفَرَ ...